dinsdag 21 april 2020
Ouwehands Dierenpark Rhenen

De energietransitie zorgt voor een snelgroeiend aandeel duurzame energie. Ons energiesysteem verandert daarmee van vraag- naar aanbod gestuurd en dat aanbod is niet langer voorspelbaar en constant.
Duurzame en decentrale energieopwekking vraagt meer en meer aandacht onder meer in de vorm van zonnepanelen en windparken. Energieopslag, ook grootschalig, is onlosmakelijk verbonden aan deze veranderingen.
Naarmate Smart Grids verder hun intrede doen, wordt de inrichting van het elektriciteitsnetwerk belangrijker. Energieopslag vormt ook hier weer een belangrijk onderdeel binnen dit thema. Opslag van elektrische energie vraagt om een conversie, waardoor een gedeelte van de energie verloren gaat.
Binnen INTELEC is een discussie gaande over de richting waarin energieopwekking, energiedistributie en energiegebruik zich zal ontwikkelen. Voorbeelden zijn energieopslag, waterstof, smart grids en elektrische voertuigen en transport.
Dit jaar wil INTELEC de voordrachten plaatsen binnen deze discussie over de energietransitie.
Aan de hand van het programma wordt duidelijk welke onderwerpen dat zijn en kan een keuze worden gemaakt.

INTELEC95 Symposium in 2020

Stichting INTELEC95 gaat nu al weer voor de achtste keer aan de slag met het organiseren van het succesvolle INTELEC95 Energiesymposium dat gehouden zal worden op dinsdag 21 april 2020.
Voor de locatie is opnieuw gekozen voor het Jungle Paviljoen in Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Een vernieuwende dierentuin die als eerste in Nederland de populaire panda beren heeft en die we zeker kunnen bekijken.
Houd deze dag vrij en neem deel aan dit unieke symposium met inspirerende voordrachten door gerenommeerde sprekers vanuit de gebruikers, de industrie en de wetenschap.
Bovendien organiseren wij een Masterclass verzorgd door een gerenomeerde docent en waar iedere deelnemer zijn kennis kan vergroten.

Scope

Het symposium richt zich algemeen op de drie fundamentele werkvelden: vermogenselektronica, energieopslag en intelligente distributienetwerken (Smart Grids). Deze werkvelden vormen op hun beurt de basis waarop de ononderbroken energievoorziening is gebaseerd.
Duurzaamheid en het vermogen om snel te kunnen herstellen na een calamiteit zijn daarbij belangrijke overwegingen.
De aandacht gaat vooral uit naar:

  • Opslag van energie (zoals batterijen en vliegwielen, die het hart vormen van de continuïteit binnen een stroomvoorziening),
  • Energieopwekking (zoals brandstofcellen, waterstof, wind- en zonne-energie),
  • Energieconversie (zoals DC-DC converters, DC-AC converters),
  • Distributie van gelijkstroom en wisselstroom op hogere spanningsniveaus dan gebruikelijk, energievoorziening architecturen en de middelen die daarvoor worden toegepast.
  • Energienetwerk structuren en architecturen, met name Smart Grids,
  • Duurzaamheid, groene energie, waterstof, energiemanagement.

Meer onderwerpen in brede zin die ook onder de scope van het symposium vallen zijn te vinden op de pagina over de Stichting.

Doelgroep

Het symposium is vooral van belang voor bedrijven en instituten die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling, installatie, beheer en onderhoud van energievoorzieningsystemen.

Sponsoren

Bedrijven kunnen zich op het evenement profileren en promoten door het symposium te sponsoren. Er zijn diverse mogelijkheden om het INTELEC95 Symposium 2020 te sponsoren. U kunt zich o.a. aanmelden als platina, gouden of zilveren sponsor.
Aan bedrijven die zich op het symposium willen profileren, wordt ook de mogelijkheid geven om een bedrijfspresentatie te geven.

Meer informatie over het sponsoren van het symposium vindt u op de pagina Sponsoring.

Expositie

Er is ruimte voor een table-top style industriële expositie voor sponsoren. Of het nu gaat om sprekers, exposanten of bezoekers: de leidende personen in deze werkvelden ontmoeten elkaar in een fantastische omgeving met uitstekende netwerk mogelijkheden. 

GOUDEN SPONSORS

ZILVEREN SPONSORS

 

Partner of
the INTELEC95 Foundation

 

 

Copyright © INTELEC95 - All rights reserved