dinsdag 16 april 2019
Ouwehands Dierenpark Rhenen

Thema

Energieopslag: onmisbaar voor een energietransitie

Waarom dit thema

Het energielandschap gaat de komende jaren sterk veranderen. De energietransitie, nodig om klimaatverandering tegen te gaan, zorgt voor een snelgroeiend aandeel duurzame energie. Ons energiesysteem verandert daarmee van vraag- naar aanbod gestuurd en dat aanbod is niet langer voorspelbaar en constant. *)
Duurzame en decentrale energieopwekking vraagt meer en meer aandacht onder meer in de vorm van zonnepanelen en windparken. Energieopslag ook grootschalig, is onlosmakelijk verbonden aan deze ambitie.
Naarmate Smart Grids verder hun intrede doen, wordt de inrichting van het elektriciteitsnetwerk belangrijker. Energieopslag vormt ook hier weer een belangrijk onderdeel binnen dit thema. Opslag van elektrische energie vraagt om een conversie, waardoor een gedeelte van de energie verloren gaat.
*) FME Visiedocument Energieopslag 2017.

Binnen INTELEC is een discussie ontstaan over de richting waarin energieopwekking, energiedistributie en energiegebruik zich zal ontwikkelen. Voorbeelden zijn energieopslag, waterstof, warmtenetten en elektrische voertuigen en transport.
Dit jaar wil INTELEC de thema's plaatsen binnen deze discussie over de energietransitie. Daarom is voor dit thema gekozen.
Ook al tijdens vorige symposia zijn de klassieke INTELEC thema's in deze richting ontwikkeld.
Aan de hand van het programma wordt duidelijk welke onderwerpen dat zijn en kan een keuze worden gemaakt.

IEEE INTELEC©

IEEE INTELEC© conferentie (International Communications Energy Conference) is een belangrijk internationaal forum voor de wetenschap en techniek van energiesystemen voor in oorsprong informatie- en communicatietechnologieën. Technische voordrachten presenteren de behoeften en trends op het gebied van energieconversie, energieopslag, betrouwbaarheid en energie-infrastructuur. Onderwerpen zijn onder meer gelijk- en wisselspanningssystemen, batterijen, energiearchitecturen, omvormers, brandstofcellen, aarding, fysieke en thermische ontwerpen.
Stichting INTELEC95 organiseert het jaarlijkse Energiesymposium met hetzelfde doel, maar dan op nationaal niveau.

INTELEC95 Symposium in 2019

Stichting INTELEC95 gaat nu al weer voor de zevende keer aan de slag met het organiseren van het succesvolle INTELEC95 Energiesymposium dat gehouden zal worden op dinsdag 16 april 2019.
Voor de locatie is weer gekozen voor het Jungle Paviljoen in Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Een vernieuwende dierentuin die als eerste in Nederland de populaire panda beren heeft en die we zeker zullen gaan bekijken.
Houd deze dag vrij en neem deel aan dit unieke symposium met inspirerende voordrachten door gerenommeerde sprekers vanuit de gebruikers, de industrie en de wetenschap.
Tijdens het symposium zal ook een terugkoppeling worden gepresenteerd over de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties in het programma van de internationale INTELEC conferentie die in oktober dit jaar gehouden zal worden in Turijn.

Scope

Het symposium richt zich algemeen op de drie fundamentele werkvelden: vermogenselektronica, energieopslag en intelligente distributienetwerken (Smart Grids). Deze werkvelden vormen op hun beurt de basis waarop de continuïteit in de energievoorziening gegrondvest is.
Duurzaamheid en het vermogen om snel te kunnen herstellen na een calamiteit zijn daarbij belangrijke drijfveren.
De aandacht gaat vooral uit naar:

  • Opslag van energie (zoals batterijen en vliegwielen, die het hart vormen van de continuïteit binnen een stroomvoorziening),
  • Energieopwekking (zoals brandstofcellen, wind- en zonne-energie),
  • Energieconversie (zoals DC-DC converters, DC-AC converters),
  • Distributie van gelijkstroom en wisselstroom op hogere spanningsniveaus dan gebruikelijk, energievoorziening architecturen en de middelen die daarvoor worden toegepast.
  • Energienetwerk structuren en architecturen, met name Smart Grids,
  • Duurzaamheid, groene energie, energiemanagement.

Meer onderwerpen in brede zin die ook onder de scope van het symposium vallen zijn te vinden onder scope op de pagina over de Stichting.

Doelgroep

Het symposium is vooral van belang voor bedrijven en instituten die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling, installatie, beheer en onderhoud van energievoorzieningsystemen van en voor het genoemde werkveld.

 

Sponsoren

Bedrijven kunnen zich op het evenement profileren en promoten door het symposium te sponsoren. Er zijn diverse mogelijkheden om het INTELEC95 Symposium 2018 te sponsoren. U kunt zich o.a. aanmelden als platina, gouden of zilveren sponsor.
Aan bedrijven die zich op het symposium willen profileren, wordt ook de mogelijkheid geven om een bedrijfspresentatie te geven.

Meer informatie over het sponsoren van het symposium vindt u op de pagina Sponsoring.

Expositie

Onze sponsors zullen het technische programma ondersteunen met een industriële expositie die de laatste ontwikkelingen op het gebied van energieopslag, energieomzetters en het ontwerp van infrastructuurintegratie laat zien. Industriële sectoren die geconfronteerd worden met de uitdagingen van het ontwerpen en in bedrijf houden van hoogwaardige ICT en andere energietechnische infrastructuren, zullen hier een rijke en nuttige bron van technische kennis en productinformatie vinden. Het is tevens een goede gelegenheid om met technische vertegenwoordigers van diverse bedrijven te discussiëren.

Terugkoppeling INTELEC©

Tijdens het symposium zal een terugkoppeling worden gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties die zijn gepresenteerd op de de veertigste INTELEC© Conferentie in Turijn.

 

 

 

 

Sponsors 

Partner of the INTELEC95 Foundation

 

 

Copyright © INTELEC95 - All rights reserved